ROPE/RPEL - UMP KOMPETEN
Recognition of Past Experiences / Recognition of Prior Experiential Learning

Apakah itu ROPE/RPEL-UMP Kompeten?

ROPE/RPEL merupakan proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdanulu

Penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman yang boleh diperolehi melalui pelbagai kaedah seperti pengalaman kerja, kursus dan seminar dihadiri, kemahiran yang dimiliki serta anugerah yang diperoleh sepanjang tempoh perkhidmatan.

ROPE merupakan laluan kemasukan alternatif kepada warga pekerja yang ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dengan menggunakan pengalaman terdanulu untuk memenuhi syarat kemasukan pengajian.

UMP Advanced menggalakkan warga pekerja daripada industri meneruskan pengajian ke tahap yang lebih tinggi dan mengembangkan kerjaya semasa serta meningkatkan status socio-ekonomu anggota masyarakat.

Kriteria Asas ROPE/RPEL UMP Kompeten

Diploma Profesional
Calon haruslah warganegara Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas pada tahun permohonan dan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dan lulus penilaian ROPE/RPEL-UMP

Bacelor Eksekutif
Calon haruslah warganegara Malaysia berumur 21 tahun dan ke atas pada tahun permohonan dan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dan lulus penilaian ROPE/RPEL-UMP

Master Eksekutif
Calon haruslah warganegara Malaysia berumur 35 tahun dan ke atas pada tahun permohonan. Memiliki sekurang-kurangnya STPM/Siploma/Diploma Profesional/Diploma setara dan mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan serta lulus penilaian ROPE/RPEL-UMP

Bayaran Proses Permohonan ROPE/RPEL-UMP Kompeten

Diploma Profesional     RM120

Bacelor Eksekutif          RM220

Master Eksekutif           RM320

Proses Permohonan

a. Melengkapkan Butiran peribadai selepas Sign up di htts://tagyard.com/academy/courses 

b. Muatnaik dokumen sokongan berdasarkan keperluan dalam PANTUAN MENGISI ROPE/RPEL-UMP. Tekan Sini

c. Tekan ENROL NOW dan pilih pusat rakan kerjasama

d. Semak butiran dan tekan SUBMIT NOW

e. Pihak UMP Advanced akan menjalankan penilaian ROPE/RPEL-UMP berdasarkan RUBRIK kompeten.

Garis Panduan Mengisi ROPE/RPEL-UMP


UMP Advanced
"Education For All, No One Left Behind"

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kita
Telephone : 609-549 3172 / 3177

Mengikuti Media Social kita
EXECUTIVE BACHELOR
Core Module

ROPE

No Synopsis Found

ROPE IN EXECUTIVE BACHELOR
Created:
Dec 13, 2022
Admission Name:
ROPE 2023/APEL 2023
Mode Of Admission:
Self Pace
Certificate Category
ROPE Enrol Now
Share